Wat betekent dat toch?

Je hoort soms een woord tijdens de carnaval en dan denk je…
wat betekent dat nou? Haringhappen bijvoorbeeld..
Adjudant Assistent van de Prins
Amsterdams Jantje Ere-onderscheiding die door het Stichting Stadserfcarnaval wordt verleend aan een of meerdere personen die zich verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor het Hengelose carnaval.
Tijdens de optocht wordt er geld ingezameld onder deze naam, waarmee de optocht wordt gefinancierd en waarmee het carnaval in Hengelo wordt gewaarborgd.
Alaaf Carnavalsgroet waarschijnlijk verbasterd vanuit de woorden Hol Ab Aachen. De betekenis van dit gezegde is: Haal het dagelijks masker af. Wees jezelf.
Aswoensdag Aswoensdag is de dag na carnaval waarop het vasten begint. (Vastentijd gedurende 40 dagen voor pasen).
Bouwhal Hal die de gemeente beschikbaar stelt om carnavalswagens te bouwen.
Carnavalsembleem Carnavalesk embleem dat aan de hand van het jaarlijkse motto wordt gemaakt.
Carnavalsgroet Groet die tijdens het carnaval wordt uitgebracht door de rechterhand met de buitenzijde te brengen tegen de linkerslaap en vervolgens de arm te laten zakken.
Carnavalsmotto Motto dat tijdens het fruhshoppen bekend gemaakt wordt en waaronder het volgende carnaval in het teken staat.
Commissie Leden die samen zorg dragen voor de uitvoering van een aantal taken die het Carnaval tot een grandioos feest maken.
Donateur Donateur van de Carnavalsvereniging.
Dweilen Rondgang langs de kroegen op de vrijdagavond voor carnaval
Elfde van de elfde Start van het carnaval.
Feestavond Feestavond op de zaterdagavond van het carnaval.
Gala Avond met diverse optredende artiesten.
Groepering Leden die onderdeel maken van een bepaalde groepering, zoals Raad van Elf, Prinsengarde, Senatoren, Dansmarietjes, Weidewiefkes, Weideelfjes, Showgirls, Weidegarde.
Haringhappen Bijeenkomst op de dinsdag na carnaval, waarop wordt nagepraat en waarbij haring wordt gegeten, om het zoutgehalte in het lichaam weer op niveau te brengen.
Hoffotograaf Fotograaf die tijdens de carnavalsevenementen voor de Hoogheid en z’n Gevolg foto’s maakt.
Hofkapel Orkest dat de Hoogheid en zijn Gevolg muzikaal begeleid bij de bezoeken aan evenementen.
Hoogheid Persoon die tijdens carnavalsevenementen de leden van de vereniging voorgaat, aanspreektitel voor de Prins van H.C.V. de Weidemennekes.
Lichtoptocht Optocht op de vrijdagavond, waarbij de praalwagens voorzien zijn van vele lichten wat een spectaculair effect geeft.
Lid Lid van de vereniging die onderdeel uitmaakt van een groepering en een commissie.
Lid van de Raad van XI Representant van de Carnavalsvereniging, lid van het Gevolg van de Prins.
Nachtvorst Tweede woordvoerder van de Raad van Elf na de eerste woordvoerder de Vorst van de Raad van Elf.
Niet officiële kleding Kleding voor de niet officiële evenementen. Bestaat uit een willekeurig carnavalskostuum of verenigingskiel met verenigingsspeld en onderscheiding.
Optocht Optocht door het centrum van Hengelo op de vrijdag (lichtoptocht) of zaterdag tijdens carnaval, waarbij de deelnemers een ludieke uitbeelding presenteren.
Onderscheiding Onderscheidingversierd met het carnavalsembleem die de Hoogheid uitreikt.
Prins en Raad van XI Voorgangers in het carnaval en representanten van de carnavalsvereniging.
Prinsenstaf Ook wel genoemd scepter is een van de symbolen van waardigheid van de Prins.
Prinsenwagen Grote wagen waarmee de Hoogheid en zijn Gevolg in de Optocht op de vrijdag en zaterdag van carnaval door het centrum van Hengelo trekt.
Residentie Verblijfplaats van de Hoogheid en zijn Gevolg tijdens carnavalsevenementen.
Senator Erelid van de vereniging, welke zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Carnaval.
Stadssleutel Sleutel die de Stadsprins van de burgemeester overhandigd krijgt op het bordes van het stadhuis als symbool voor de overdracht van het ‘bestuur’ van de stad.
Steek Hoofddeksel van Prins, Raad van XI, Senatoren, Prinsengarde en President.
Stichting Stadserf
Carnaval Hengelo
Stichting die fungeert als overkoepeld orgaan van het Hengelose Carnaval en welke zorg draagt voor het voortbestaan van de Carnavalsoptocht.
Themawagen Praalwagen die wordt opgebouwd naar een bepaald thema en meerijd tijdens de optocht.
Verenigingsspeld Speld van de vereniging welke elk Lid van de vereniging draagt tijdens de diverse evenementen
Vol ornaat Kleding voor Prins en Raad van XI: overhemd met zogenaamde lamellen, groen strikje, goudkleurig pochetje, witte handschoenen, zwarte sokken, zwarte schoenen, voor buitenactiviteiten een witte shawl, onderscheiding van betreffende jaar, de Prins draagt de Prinsensteek en zijn ambtsketen, de adjudant een adjudantensteek met tekst ‘adjudant’, een lid van de Raad van XI een steek met tekst‘een van de elf’met verenigingsspeldje.
Vorst Woordvoerder van de Raad van Elf.

 

Is een definitie verkeerd verwoord of weet je nog meer definities mail dit dan naar info@weidemennekes.nl