Ontstaan H.C.V. de Weidemennekes

Toen de houten noodkerk van de H.Hartparochie leeg kwam te staan werden vrijwilligers uit de parochie gevraagd behulpzaam te zijn bij het schoonmaken. Als beloning voor de schoonmakers en andere vrijwilligers,werd in de grote zaal door het parochiebestuur een feestavond georganiseerd.

De feestneuzen kwamen die avond al spoedig bovendrijven. Het was kapelaan Rademaker die kort daarna diverse mensen uitnodigde voor een bijeenkomst tot oprichting van een carnavalsvereniging. Op die eerste bijeenkomst, in oktober 1969, waren o.a. aanwezig: Pastoor de Kruif, kapelaan Rademaker, Gerrit Kamp, Henk Sprakel, Bennie Beernink, Ben Elschot en Willie Claessen. Gerrit Kamp deed de inleiding. Hij had in Limburg gewoond en wist dus het meest van carnaval.

Op een van de volgende vergaderingen werd gebrainstormd over een naam voor de vereniging. Bennie Beernink kwam met het voorstel van “De Weidemennekes”. En dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. 1970 was dus voor De Weidemennekes het eerste carnavalsjaar met prins Bram I (Bram van Hoorn) als allereerste prins.

Leden

Op dit moment kent H.C.V. de Weidemennekes een ledenaantal van 140 personen (september 2012). Zonder meer kan gesteld worden dat de Weidemennekes zeer tevreden mag zijn met dit ledenaantal. Alle leden worden betrokken bij één of enkele activiteiten die door de Weidemennekes worden georganiseerd. Vele handen maken licht werk en Carnavalsvereniging de Weidemennekes staat daarom ook altijd open voor mensen die een bijdrage willen leveren aan het carnavalsgebeuren in Hengelo.

Iedereen die wil meewerken aan het schitterende carnavalsfeest is welkom.

lidmaatschap formulier

Wat doen we allemaal!?

Jaarlijks start op 11 november een nieuw carnavalsseizoen. Ieder seizoen weer organiseert H.C.V. de Weidemennekes een groot aantal activiteiten . Deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden door de inzet van de leden van de Weidemennekes en andere vrijwilligers.

Momenteel kent onze vereniging 140 leden. Al deze leden worden ingezet bij de organisatie van deze activiteiten en zitten vaak in een van de groeperingen en commissies die onze vereniging rijk is. Naast de reguliere taken van de Prins en zijn gevolg; de Raad van Elf , de Weide-elfjes, de Prinsengarde, de Weide-wichten, de Jonkvrouwen, de Weidewiefkes en de Weidegarde, moeten er namelijk nog op vele plaatsen de handen uit mouwen worden gestoken. Daarbij dient o.a. aan het volgende te worden gedacht: wagenbouw, inrichten en ontruimen feestzaal, kranten maken, posters maken etc. etc.

Deze activiteiten worden verzorgt door de diverse commissies en groeperingen. Elke commissie en groepering heeft een woordvoerder, die zorgt voor een draaiboek betreffende de organisatie van zijn commissieactiviteit. Ook is elke commissie verantwoording verschuldigd aan het bestuur, terwijl financiële zaken altijd met de penningmeester worden overlegd. De woordvoerder van een commissie kan ten allen tijde hulp inroepen van de leden van de vereniging.

Al deze taken en activiteiten zorgen ervoor dat er ieder jaar een gezellig carnavalsfeest in onze residentie Hotel Hengelo v/d Valk & The Rits gevierd kan worden. Tijdens het feest kan ieder lid genieten van de resultaten van de geleverde inspanningen samen met andere leden, bezoekende verenigingen, gasten en iedereen die het carnavalsfeest eens vanuit een vereniging wil meemaken.

Als u in een gezellige omgeving een bijdrage wilt leveren aan één van deze activiteiten of gewoon wilt genieten van de fantastische atmosfeer tijdens het carnavalsgebeuren dan kunt u lid worden van H.C.V. de Weidemennekes.

Bestuur

Het bestuur wel het meest bekende orgaan binnen elke vereniging bestaat bij onze vereniging uit 7 leden. Zij zorgen samen voor de diverse bestuurlijke activiteiten van onze vereniging en worden hierbij ondersteund door de leden van de vereniging.

Voorzitter: Mark Lozeman
Secretaris: Melissa Hopman
Penningmeester: Bert Vonk
Vorst: Dennis Jansen
Bestuurslid: Jeroen Achterkamp
Bestuurslid: Joyce Meckelenkamp
Bestuurslid: Raymond Kolk

Senatoren

De groep Senatoren bestaat uit een aantal personen. De Senatoren zijn mensen die, binnen het carnaval, hun sporen al hebben verdiend. Uiteraard probeert deze groep hun steentje bij te dragen om van de Weidemennekes een gezonde en aktieve vereniging te maken. Verder kan de vereniging altijd een beroep op ons doen en zijn uiteraard bereid om altijd bij te springen, waar dan ook.

IMG 2017
IMG_0308

Raad van Elf

Samen met de Prins en zijn adjudant(en), de dansmarietjes, de Prinsengarde en de Senatoren vormt deze groep pleziermakers jaarlijks het visitekaartje van onze vereniging. Zonder meer kan worden gesteld dat de aanwezigheid van deze groep leidt tot een verhoging van de stemming en feestvreugde. Zij zijn als het ware de grote voorgangers en roergangers in het carnavalsgedruis.

Velen zijn de huidige mannen van de Raad van Elf als roerganger voorgegaan. Jammer genoeg zijn niet al hun namen bekend of te achterhalen. In ieder geval zijn we hen allen dank verschuldigd voor het plezier dat zij hebben gebracht en al het werk dat zij hebben verricht.

De Raad van Elf wordt geleid door de Vorst. Deze wordt ondersteund door de Nachtvorst.

Lijkt het je leuk om in de Raad van Elf te zitten of in een van de andere groeperingen neem dan contact op met onze vereniging via het e-mail adres van de vereniging info@weidemennekes.nl

Dansmarietjes

De Weide-elfjes en Weide-wichten! Net als de Raad van Elf vormen deze dansgroepen een bijzonder belangrijke groep die zorgt voor de uitstraling van H.C.V. de Weidemennekes. Deze grote groep jonge meiden met een leeftijd variërend van 4 tot 14 jaar zijn in twee groepen onderverdeeld, De Weide-elfjes en Weide-wichten.

De dansmarietjes oefenen op de zaterdagochtend om de dansjes in te studeren, welke ze op de diverse middagen en avonden vertonen. Alles staat onder leiding van leuke leidsters die helpen met het instuderen van de danspasjes.

Meer informatie over de dansmarietjes of een van de andere (dans)groeperingen neem dan contact met ons op middels e-mail: info@weidemennekes.nl

Prinsengarde

De prinsengarde is een groepering binnen onze vereniging waarin zich de diverse “ex-prinsen” bevinden. De opzet van deze groepering is om als ex-prins niet in een soort carnavalsvacuüm te vallen. Een jaar lang ben je bijvoorbeeld DE PRINS van de vereniging geweest, deelde je onderscheidingen en cadeaus uit en stond je in het middelpunt van de belangstelling, en dan…. is er de prinsengarde.

Deze groepering houdt zich druk bezig met de diverse activiteiten van H.C.V. de Weidemennekes en zit dan ook in diverse commissies. Ook zorgen zij voor het aftreden van de regerende Prins. Dit wordt gedaan op een ludieke wijze waarna de Prins wordt opgenomen in de Prinsengarde en voor een jaar wordt benoemd tot Grootvorst.

Weidegarde

De weidegarde is een leuke groepering, waar alle leden in zitten die geen lid zijn van een van de andere groeperingen. Zij zijn de mensen die zich druk maken voor vele verschillende werkzaamheden voor de vereniging en zeer actief zijn binnen de commissies. Als het ware zijn dit de mensen achter de schermen die samen gezelligheid brengen in elke activiteit waar ze aan deelnemen.

Weidewiefkes

Een groep actieve vrouwen  ‘oud’ en jong  verbonden aan de Weidemennekes. Naast de vergaderingen van de vereniging, hebben wij ook onze eigen vergaderingen, met daarnaast om de maand op de 3 e dinsdagavond, een gezellige, sportieve, actieve of creatieve avond waar steeds 4 wiefkes verantwoordelijk voor zijn om iets leuks te organiseren. Vlak voor het carnaval besteden wij veel tijd aan optreden en de optocht.

Contactgegevens

H.C.V. de Weidemennekes
p/a Secretaris Melissa Hopman
Prins Bernhardlaan 33
7622 BE  Borne

Tel Secretaris Melissa Hopman; 0620246517

E-mail: info@weidemennekes.nl